ข่าวสำหรับนักศึกษา

  • ภาพบรรยากาศ งานวัฒนธรรมใจเป็น ๑ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖ ณ ลานกลางแจ้ง ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย นายสนธยา คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มอบของที่ระลึกให้กับ นายสิริชัยชาญ ฟักจำรูญ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ การแสดงของนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ นายสนธยา คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมจับฉลากและหมอบของขวัญให้กับผู้ร่วมงาน นายสนธยา คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และนางสุกุมล คุณปลื้ม อดีตรัฐมนต

  • อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เปิดงาน (AIAE) ศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ แห่งเอเชีย ครั้งที่ 27 ที่หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน วันที่ 19 มกราคม 2556 ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สนทนากับนายธงชัย รักปทุม ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานกระทรวงวัฒนธรรม ศิลปินจากชาติต่างๆร่วมพิธีเปิดงาน พิธีกรกล่าวเปิดงาน 1.รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม ท่านสนธยา คุณปลื้ม 2.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ท่านปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล 3.อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ท่านสิร

  • ภาพ งานปีใหม่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ๒๕๕๖ วันที่๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ภาพถ่าย/นายธนวัต เทพหัสดิน ณ อยุธยา

  • ขอเชิญร่วมชมการแสดงศิลปนิพนธ์ (แนวอนุรักษ์) เข้าชมฟรี ของนักศึกษาชั้นปริญญาตรีปีที่ ๔ สาขานาฎศิลป์ไทย คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัมนธรรม ในวันศุกร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ โรงละครวังหน้า ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. (รอบเช้า). ๑๓.๓๐ - ๑๗.๓๐ น. (รอบบ่าย) ติดต่อสอบถาม 02-224-4704 ต่อ 101

  • อบรมศิลปะบุคคลทั่วไป คอร์สสีน้ำ 2556 การอบรมจัดโดยคณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ดำเนินงานจัดการอบรมสีน้ำโดยสาขาวิชาจิตรกรรม เริ่มสมัคร 1 ธันวาคม 2555 ถึง 5 มกราคม 2556 คอร์สสีน้ำ Watercolour painting course เรียน ณ วังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เริ่มสมัคร 1 ธันวาคม 2555 - 5 มกราคม 2556 โครงการอบรมศิลปะสำหรับบุคคลทั่วไป สีน้ำ ระดับอายุ 9-14 ปี เปิดรับสมัครคอร์ส ราคา 1,500 บ. เรียนวันเสาร์ 5 ครั้ง เริ่มเสาร์ที่ 19 มกราคม 2556 และอายุ 15 ปีขึ้นไป เปิดรับสมัครคอร์ส ราคา 3

  • ภาพบรรยากาศ งานเฉลิมพระเกียรติโครงการสวดสดุดี ทำนองสรภัญญะเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๕ ธันวาคมมหาราช ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ โรงละครวังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เวลา ๐๘.๐๐ น. โดย นายสิริชัยชาญ ฟักจำรูญ เป็นประธาน ภาพบรรยากาศ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ มณฑ,พิธีท้องสนามหลวง เวลา ๐๖.๐๐ น.

  • ****กำหนดการฝึกซ้อมบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ****รายชื่อบัณฑิตตามลำดับที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๕๔

  • ประกาศ เรื่องการอนุญาติให้ผู้ปกครองบัณฑิต เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประจำปี ๒๕๕๔ ในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ โรงละครแห่งชาติ นั้น เนื่องจากในปีนี้ จำนวนที่นั่งภายในโรงละครแห่งชาติ ไม่สามารถรองรับจำนวนผู้ปกครองบัณฑิต ที่จะเข้าร่วมพิธ

เว็บลิงค์