• โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน ด้านนโยบายและแผนของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

  โดย ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน (กองนโยบายและแผน)


  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน ด้านนโยบายและแผนของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมพีลูส จ.กาญจนบุรี

  วันที่จัดงาน 18 ธ.ค. 2560- 20 ธ.ค. 2560
  วันที่ลงทะเบียน 4 ธ.ค. 2560- 7 ธ.ค. 2560
  จำนวนคน 80 คน
  ค่าลงทะเบียน 0 บาท