งานที่เปิดรับลงทะเบียน


 • โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้งานระบบบริหารการศึกษาและการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วันที่ 25 - 26 มกราคม 2561

  โดย patcharada naka (System Admin)


  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้งานระบบบริหารการศึกษาและการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วันที่ 25 - 26 มกราคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า)

  วันที่จัดงาน 25 ม.ค. 2561- 26 ม.ค. 2561
  วันที่ลงทะเบียน 15 ม.ค. 2561- 23 ม.ค. 2561
  จำนวนคน 70 คน
  ค่าลงทะเบียน 0 บาท