• อบรมการใช้งานระบบสำหรับเจ้าหน้าที่ หลักสูตรผู้ดูแลระบบ และหลักสูตรการใช้งานระบบสมัครเรียน และระบบสัมมนา


  โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศตามแผนบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561  หลักสูตรผู้ดูแลระบบ และหลักสูตรการใช้งานระบบสมัครเรียน และระบบสัมมนาในวันที่ 17 - 18 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ อาคารหอสมุดสารสนเทศ ชั้น 4 


  วันที่จัดงาน 17 ต.ค. 2561- 18 ต.ค. 2561
  วันที่ลงทะเบียน 12 ต.ค. 2561- 18 ต.ค. 2561
  วันที่ประเมินผล 18 ต.ค. 2561- 21 ต.ค. 2561
  จำนวนคน 80 คน
  ค่าลงทะเบียน 0 บาท
   

  ลงทะเบียน

  ลงทะเบียน

  ชื่อ-สกุล 
  ตำแหน่ง 
  หน่วยงาน 
  เบอร์โทรศัพท์ 
  Email 
    

  คลิ๊กดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน (ว่าง 67 ที่นั่ง)

  รายชื่อผู้ลงทะเบียน กดที่เลขลำดับหรือชื่อ-สกุล เพื่อรับ Pass (บัตรดิจิตอล)

  # ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน Email
  1นางสาวสายพิณ ขำอรุณ วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี Jabkacai@gmail.com
  2นางสาวศรรัตน์ อ่อนเรียบร้อย ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ sarunya_038@hotmail.com
  3นายธนพรรธน์ ต่ายคำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองนโยบายและแผน n_b_900@hotmail.com
  4นายวิชิต เพ็ชรดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ฝ่ายประสิทธิภาพองค์กร กองนโยบายและแผน wichit.p@bpi.mail.go.th
  5นางสาวศรรัตน์ อ่อนเรียบร้อย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ sarunya_038@hotmail.com
  6นายณัฐภูมิ การมิตรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ nattapoom_1988@hotmail.com
  7นายธีรวัฒน์ หมื่นทา อาจารย์ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ Hainoi _55@hotmail.com
  8นายเบญจพล จันทรมานะ พนักงานราชการ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช benjapholj@gmail.com
  9นายพิษณุ ศรีไหม ครูชำนาญการ วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี sanu_sri@hotmail.com
  10นายพลกฤต ผลวัฒนะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ noodznutz@gmail.com
  11นางสาวอาราตรี อ่อนเรียบร้อย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผน Aratre_o@hotmail.com
  12นายอำพน ชุมยวง อาจารย์ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี amponchumyuang@gmail.com
  13นายธนาธิป นามีผล ครูสอนคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี Kru.thanatip@gmail.com


  จะเปิดให้ทำการประเมินผลวันที่ 2018-10-18