รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2

12 ต.ค. 2564
5433
สถานที่ : -
เวลา : -

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กำหนดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 จำนวน 3 หลักสูตร 8 สาขาวิชา

1. หลักสูตรศิลปบัณฑิต 4 ปี
-สาขาวิชาทัศนศิลป์
-สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน
-สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย
-สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย

2. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 4 ปี
-สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา
-สาขาวิชาดนตรีศึกษา
-สาขาวิชาศิลปศึกษา

3. หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ต่อเนื่อง) 2 ปี
-สาขาวิชาทัศนศิลป์

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1-30 ธันวาคม 2564 ณ  คณะและวิทยาลัยในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
ทั่วประเทศ รายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ www.bpi.ac.th หัวข้อหลัก : ข่าวสารและประกาศ ในหัวข้อย่อย : ข่าวนักศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ลดค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการเรียน 30% 
จาก 13,500 บาท เหลือเพียง 9,450 บาท

ศึกษาที่ คณะศิลปศึกษา คณะศิลปนาฏดุริยางค์ คณะศิลปวิจิตร 
วิทยาลัยช่างศิลป วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี และวิทยาลัยนาฏศิลป 12 แห่ง ทั่วประเทศ

สนใจสามารถสมัครเรียนได้ที่นี่ ทางเว็บไซต์ http://registra.bpi.ac.th

ไฟล์แนบ

รูปภาพกิจกรรม

AW Poster.jpg

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา