ข่าวสารและประกาศ

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

 ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเล่มหลักสูตร จำนวน 57 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเล่มหลักสูตร จำนวน 57 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเล่มหลักสูตร จำนวน 57 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9 เม.ย. 2567
 ขอมูลสาระสำคัญ ซ่อมเครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขอมูลสาระสำคัญ ซ่อมเครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เลขที่โครงการ 67039608260 จำนวนเงิน 5,300 บาท

9 เม.ย. 2567
 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาบันทึกแผ่นเสียงทำนองเพลง ทางกลาง เพื่อใช้ในโครงการประกวดนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ แห่งชาติ ครั้งที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาบันทึกแผ่นเสียงทำนองเพลง ทางกลาง เพื่อใช้ในโครงการประกวดนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ แห่งชาติ ครั้งที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาบันทึกแผ่นเสียงทำนองเพลง ทางกลาง เพื่อใช้ในโครงการประกวดนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ แห่งชาติ ครั้งที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5 เม.ย. 2567
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 5 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 5 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จำกัด (ขายปลีก, ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 2,483,000.00 บาท

4 เม.ย. 2567
 ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งนิติกร  จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4 เม.ย. 2567
 ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบันทึกแผ่นเสียงทำนองเพลง ทางกลาง เพื่อใช้ในงานโครงการประกวดนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ แห่งชาติ ครั้งที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบันทึกแผ่นเสียงทำนองเพลง ทางกลาง เพื่อใช้ในงานโครงการประกวดนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ แห่งชาติ ครั้งที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบันทึกแผ่นเสียงทำนองเพลง ทางกลาง เพื่อใช้ในงานโครงการประกวดนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ แห่งชาติ ครั้งที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4 เม.ย. 2567
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำชุดเสนาลิงและสิบแปดมงกุฎ แบบ ข สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 8 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำชุดเสนาลิงและสิบแปดมงกุฎ แบบ ข สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 8 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำชุดเสนาลิงและสิบแปดมงกุฎ แบบ ข สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 8 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4 เม.ย. 2567
 ข้อมูลสารสำคัญในสัญญาการจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสารสำคัญในสัญญาการจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เลขที่โครงการ 67039608260

2 เม.ย. 2567
 ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์วารสารพัฒนศิลป์วิชาการ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 และวารสารพัฒนศิลป์วิชาการ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์วารสารพัฒนศิลป์วิชาการ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 และวารสารพัฒนศิลป์วิชาการ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์วารสารพัฒนศิลป์วิชาการ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 และวารสารพัฒนศิลป์วิชาการ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2 เม.ย. 2567
 ข้อมูลสารสำคัญในสัญญาการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสารสำคัญในสัญญาการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เลขที่โครงการ 67039608599

1 เม.ย. 2567

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา