สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
เว็บไซต์สำหรับผู้สนใจศึกษาเกี่ยวกับนาฏศิลป์ดุริยางคศิลป์คีตศิลป์และทัศนศิลป์ทั้งไทยและต่างประเทศ

ติดต่อสอบถาม

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม (วังหน้า)
ถนนราชินี เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
เบอร์โทรศัพท์หลัก (วังหน้า) 02-224-4704,
02-224-1408
Fax. 02-224-5851
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16. 30 น.

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สำนักงานอธิการบดี (ศาลายา)
119/19 หมู่ 3 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
เบอร์โทรศัพท์หลัก (ศาลายา) 02-4822176-78 Fax.02-482-2170
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16. 30 น.

E-mail: bpi@bpi.mail.go.th, saraban_bpi@bpi.mail.go.th
ติดต่อสอบถาม/แสดงความคิดเห็น

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม (วังหน้า)

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สำนักงานอธิการบดี (ศาลายา)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา