การป้องกันการทุจริต

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
รายการเอกสาร ดาวน์โหลด
การรับเรื่องร้องเรียนของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
การรับเรื่องร้องเรียนของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
81
กระบวนการยกร่าง ทบทวน แก้ไข และปรับปรุงกฎหมาย
กระบวนการยกร่าง ทบทวน แก้ไข และปรับปรุงกฎหมาย
60
การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
64
ระบบกลไกในการตรวจสอบนิติกรรม/สัญญา
ระบบกลไกในการตรวจสอบนิติกรรม/สัญญา
59

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา