วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ประชาสัมพันธ์ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

29 ก.พ. 2567
232
สถานที่ : วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
เวลา : 09.00 น.

วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

--->ประชาสัมพันธ์ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

  - วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ภาควิชานาฏศิลป์ ฝ่ายวิชาการและวิจัย วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง จัดโครงการเติมเต็มความรู้ ทักษะวิชาชีพด้านนาฏศิลป์ไทย

โดยแยกการอบรมเป็น โขนพระ โขนยักษ์ โขนลิง และละคร โดยรองศาสตราจารย์สมภพเขียวมณี

ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิด

    -  วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา

วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง จัดการอบรบการสวมหมวกนิรภัยที่ถูกต้อง

โทษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าและการแสดงความคิดเห็นในความพึงพอใจในการรณรงค์ ให้กับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ ๑-๓

วิทยากร จาก สภ.เมืองอ่างทอง

      -  วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๒ มอบเกียรติบัตร ให้กับ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ที่ได้ร่วมเป็นสนามจัดการทดสอบและให้ความร่วมมือสนับสนุนนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๓ (ปวช. ๓) เข้าทดสอบการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา

 (V-NET) ด้วยระบบดิจิทัล ( Digital Testing ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ และ ๒๗-๒๘ มกราคม ๒๕๖๗

      - วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง เข้าร่วมประกวดบรรยายธรรม ประจำปี ๒๕๖๗ จัดโดยกรมการศาสนาและ สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดอ่างทอง

      - วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง จัดการบรรเลงและการแสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรรมเนื่องในงาน

เทศกาลไหว้พระนอน วัดขุนอินทประมูล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ณ วัดขุนอินทประมูล อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

รายการบรรเลงและการแสดง ประกอบด้วย

การบรรเลงวงปี่พาทย์   ระบำกีปัสราหนะ

การแสดงชุด งามลำค่าสาวเวียงพิงค์   ระบำโบราณคดีชุด ศรีชัยสิงห์

ระบำเทพบูชิต   การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอน ยกรบ

      - วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นายดิสวัฒน์ ภาคฐิน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปอ่าง

พร้อมด้วยคณะครู อาจารย์วิทยาลัยฯ เข้าร่วมกิจกรรมงานรัฐพิธีทำบุญตักบาตรเจริญพระพุทธมนต์

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยพิธีมอบปฏิทินหลวง

พุทธศักราช ๒๕๖๗ พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่และพิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่ม ๔๓

      - วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ รองศาตราจารย์สมภพ เชียวมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง คณะครู อาจารย์ บุคลากร ของวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา โดยฝ่ายศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง จัดการแสดงรำและขบวนแห่กลองยาวเผยเเพร่ศิลปวัฒนธรรม ร่วมงานพิธี

ห่มผ้าพระนอน งานเทศกาลไหว้พระนอน วัดขุนอินทประมูล ประจำปี ๒๕๖๗

ณ วัดขุนอินทประมูล อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

ฉบับพระราชทาน ณ หอประชุมสงฆ์ วัดอ่างทองวรวิหาร จ.อ่างทอง

      - วันอาทิตย์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ภาควิชาดุริยางคศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง

 นำการบรรเลงและขับร้องวงมโหรี ร่วมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม เนื่องในงานทอดผ้าป่าสามัคคี

ณ ศาลาการเปรียญ วัดไผ่โสมนรินทร์ ต.บ้านเกาะ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

นายพันเนตร ยิ้มแสง ควบคุมการบรรเลงและขับร้อง

อำนวยการบรรเลงโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมภพ เขียวมณี ผู้อำนวยการ

       - วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ งานบริการวิชาการ : ฝ่ายวิชาการและงานวิจัย วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง

นำคณะอาจารย์ และ นักศึกษาปริญญาตรี ปีที่ ๑-๒ ร่วมโครงการบริการวิชาการด้านดนตรี-นาฏศิลป์

ณ โรงเรียนวัดสระแก้ว(รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง

ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

โดย นายจารุชา จันทสิโร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธีเปิด

ไฟล์แนบ

รูปภาพกิจกรรม

8.jpg
9.jpg
7.jpg
6.jpg
4.jpg
5.jpg
3.jpg
2.jpg
1.jpg

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา