สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดโครงการพัฒนาคณาจารย์เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

13 พ.ค. 2567
167
สถานที่ : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
เวลา : 09.30 น.

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดโครงการพัฒนาคณาจารย์เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 

วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.30 น.

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดย ผศ. อำนวย นวลอนงต์ รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และนางภัสนันท์ สมนาค ผอ. กองบริหารทรัพยากรบุคคล กล่าวรายงาน

ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

  1. ศ. วิบูลย์ ลี้สุวรรณ
  2. ศ. เกียรติคุณ นพ. พูนพิศ อมาตยกุล
  3. ศ. วีรชาติ เปรมานนท์
  4. ศ. กิตติคุณสุรพล วิรุฬห์รักษ์

บรรยายและอภิปรายในหัวข้อ "แนวทางการขอตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้าน ด้านสร้างสรรค์สุทรียะ ศิลปะ" แก่ผู้เข้าร่วมโครงการจากหน่วยงานในสังกัด ทุกแห่ง

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ศาลายา) และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

ไฟล์แนบ

รูปภาพกิจกรรม

1.jpg
9.jpg
10.jpg
5.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
7.jpg
8.jpg
6.jpg

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา