รายงานการฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตร หรือกิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริงยธรรมของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1 เม.ย. 2567
286
สถานที่ : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
เวลา : 09.00

รายงานการฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตร หรือกิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
๑. โครงการที่สอดแทรกด้านจริยธรรม
      การอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
๒. กิจกรรม
     การบรรยายประมวลจริยธรรมและแนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๓. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
     ข้าราชการบรรจุใหม่ จำนวน ๘๖ คน
๔. สถานที่จัดกิจกรรม
    ณ แม่น้ำรีสอร์ทนครชัยศรี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
๕. ระยะเวลาการจัดกิจกรรม
    วันที่ ๓๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา