News & Announcements

การขับเคลื่อนจริยธรรม

การขับเคลื่อนจริยธรรม

 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประมวลจริยธรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปี 2567
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประมวลจริยธรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปี 2567

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประมวลจริยธรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปี 2567

29 ก.พ. 2567
 รายงานการฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตร หรือกิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริงยธรรมของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
รายงานการฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตร หรือกิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริงยธรรมของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1 เม.ย. 2567
 รายงานการฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตร หรือกิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริงยธรรมของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายงานการฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตร หรือกิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริงยธรรมของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

11 เม.ย. 2566
 ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง แนวปฏิบัติ Dos Don'ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการปนะพฤติตนทางจริยธรรม
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง แนวปฏิบัติ Dos Don'ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการปนะพฤติตนทางจริยธรรม

1 ก.พ. 2567
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประมวลจริยธรรม สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประมวลจริยธรรม สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

24 ก.พ. 2566

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา