register
Apply for Study
Read more >
register
Alumni
Read more >
register
International Students
Read more >

News & Announcements

ข่าวประชาสัมพันธ์
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567

20 มิ.ย. 2567
Read more >
 • ประกาศรายชื่อคัดเลือกนักแสดงมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง การแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน “พระจักราวตาร”

  19 มิ.ย. 2567
 • สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ร่วมประชุมชี้แจงการตรวจสอบการดำเนินการจัดการศึกษาของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566)

  17 มิ.ย. 2567
 • ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 ทุกท่าน ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วม พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ทางระบบบริหารการศึกษา https://registra.bpi.ac.th ตั้งแต่วันที่ 17 – 30 มิถุนายน 2567

  17 มิ.ย. 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวขวัญฤทัย หอมโสภา ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิมนตรี ตราโมท ในพระราชูปถัมภ์ฯ

19 มิ.ย. 2567
Read more >
 • วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง นำนักเรียนระดับประกาศนียบัตรชั้นปีที่ 1 รับทุนมูลนิธิมนตรี ตราโมท ประจำปีการศึกษา 2566

  19 มิ.ย. 2567
 • วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี โครงการบริการวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2567

  17 มิ.ย. 2567
 • คณะศิลปนาฏดุริยางค์ จัดโครงการบริการวิชาการหลักสูตรระยะสั้นสู่สากล แก่ชาวต่างประเทศมากกว่า 10 ประเทศ

  17 มิ.ย. 2567
Student News
ประกาศผลการตัดสินการประกวดภาพยนต์สั้นภายใต้หัวข้อ "การรณรงค์และป้องกันการสูบบุหรี่ในสถานศึกษา" ปีการศึกษา 2566

ผลการตัดสินการประกวดภาพยนต์สั้นภายใต้หัวข้อ "การรณรงค์และป้องกันการสูบบุหรี่ในสถานศึกษา" ปีการศึกษา 2566

24 ก.พ. 2567
Read more >
 • ประกาศการประกวดภาพยนต์สั้นภายใต้หัวข้อ "การรณรงค์และป้องกันการสูบบุหรี่ในสถานศึกษา"

  ประกาศการประกวดภาพยนต์สั้นภายใต้หัวข้อ "การรณรงค์และป้องกันการสูบบุหรี่ในสถานศึกษา"

  16 ม.ค. 2567
 • แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

  13 ก.ค. 2566
 • คู่มือนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566

  24 พ.ค. 2566
Procurement
ข้อมูลสารสำคัญในสัญญาการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบInverter) ขนาด 9,200 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เลขที่โครงการ 67069389130 ผู้เสนอราครา นายทรงชัย ชัยชนะ

20 มิ.ย. 2567
Read more >
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 9,200 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบInverter) ขนาด 9,200 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ที่ได้รับคัดเลือก ได้แก่ นายทรงชัย ชัยชนะ โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 17,000.00 บาท

  20 มิ.ย. 2567
 • ข้อมูลสารสำคัญในสัญญาการเช่าเครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่ จำนวน 7 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  เช่าเครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่ จำนวน 7 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ที่ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ประดับพลอย จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 84,000 บาท

  19 มิ.ย. 2567
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่ จำนวน 7 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  เช่าเครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่ จำนวน 7 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ที่ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ประดับพลอย จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 84,000 บาท

  19 มิ.ย. 2567

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา