register
สมัครเข้าศึกษา
ดูเพิ่มเติม >
register
ศิษย์เก่า
ดูเพิ่มเติม >
register
International Students
ดูเพิ่มเติม >

ข่าวสารและประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดย ดร.นิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารฯ ให้การต้อนรับและเข้าร่วมการประชุมกับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

1 ธ.ค. 2566
ดูเพิ่มเติม >
 • ประชุมเครือข่ายผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 2/2566

  29 พ.ย. 2566
 • โครงการพิจารณาร่างหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษาและสาขาวิชาดนตรีศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ….)

  29 พ.ย. 2566
 • ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 8/2566

  29 พ.ย. 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ขอเชิญร่วมพิธีเปิดนิทรรศการแสดงงานศิลปนิพนธ์ #Thesis ประจำปี 2566

4 ธ.ค. 2566
ดูเพิ่มเติม >
 • วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

  4 ธ.ค. 2566
 • วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ กิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

  4 ธ.ค. 2566
 • วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา นำนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมและจัดการบรรเลง ในพิธีถวายราชสดุดี พระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

  4 ธ.ค. 2566
ข่าวนักศึกษา
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

13 ก.ค. 2566
ดูเพิ่มเติม >
 • คู่มือนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566

  24 พ.ค. 2566
 • ปฏิทินการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566

  24 เม.ย. 2566
 • หลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566

  19 เม.ย. 2566
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมแซมประตู สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เขตพระนคร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4 ธ.ค. 2566
ดูเพิ่มเติม >
 • ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมแซมประตู สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เขตพระนคร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  4 ธ.ค. 2566
 • ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมประตู สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เขตพระนคร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  4 ธ.ค. 2566
 • ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ฮาร์ดดิสก์) จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  4 ธ.ค. 2566

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา