register
สมัครเข้าศึกษา
ดูเพิ่มเติม >
register
ศิษย์เก่า
ดูเพิ่มเติม >
register
International Students
ดูเพิ่มเติม >

ข่าวสารและประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ร่วมแสดงในงาน "งานฉลองสงกรานต์ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ"  ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

8 ธ.ค. 2566
ดูเพิ่มเติม >
 • สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดย ดร.นิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เข้าร่วมงานสัมมนาในหัวข้อเรื่องโขน ณ ห้องประชุม ชั้น 24 โรงแรม Golden Bauhinia International Hotel สาธารณรัฐประชาชนจีน

  8 ธ.ค. 2566
 • สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ร่วมฝึกซ้อมการแสดงในงาน “งานฉลองสงกรานต์ มรดกภูมิปัญญาจากวัฒนธรรมของมนุษยชาติ” ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

  7 ธ.ค. 2566
 • สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ดร.นิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ร่วมลงนาม MOU China-ASEAN

  6 ธ.ค. 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ได้รับรางวัลระดับความสามารถเหรียญเงิน การประกวด Valaya Alongkorn Music Competition 6th 2023

11 ธ.ค. 2566
ดูเพิ่มเติม >
 • วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี พิธีถวายบังคมกิจกรรมน้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ ๙

  11 ธ.ค. 2566
 • วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา เข้าร่วมและจัดการแสดง การบรรเลง เนื่องในงานบุญ ๑๐๐ วัน และงานฉลองอัฐิ ณ วัดกุดนกเปล้า อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

  11 ธ.ค. 2566
 • วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา จัดการแสดง การบรรเลง เนื่องในพิธีมงคลสมรส ณ โรงแรมสตาร์เวลล์บาหลี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

  11 ธ.ค. 2566
ข่าวนักศึกษา
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

13 ก.ค. 2566
ดูเพิ่มเติม >
 • คู่มือนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566

  24 พ.ค. 2566
 • ปฏิทินการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566

  24 เม.ย. 2566
 • หลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566

  19 เม.ย. 2566
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8 ธ.ค. 2566
ดูเพิ่มเติม >
 • ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  7 ธ.ค. 2566
 • ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมแซมประตู สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เขตพระนคร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  4 ธ.ค. 2566
 • ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมแซมประตู สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เขตพระนคร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  4 ธ.ค. 2566

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา