การบริการ

เกณฑ์การขอเลื่อนวิทยฐานะ

การบริการ

การบริการบุคลากร

เกณฑ์การขอเลื่อนวิทยฐานะ
รายการเอกสาร ดาวน์โหลด
สรุปรายการเอกสารทั้งหมด
สรุปรายการเอกสารทั้งหมด
288
คู่มือการประเมินข้าราชการครูฯ สายงานการสอน
คู่มือการประเมินข้าราชการครูฯ สายงานการสอน
368
คู่มือการประเมินข้าราชการครูฯ สายงานบริหารการศึกษา
คู่มือการประเมินข้าราชการครูฯ สายงานบริหารการศึกษา
301
คู่มือการประเมินข้าราชการครูฯ สายงานนิเทศการศึกษา
คู่มือการประเมินข้าราชการครูฯ สายงานนิเทศการศึกษา
135
คู่มือการประเมินข้าราชการครูฯ สายงานบริหารการศึกษา (สำหรับสำนักงาน กศน.)
คู่มือการประเมินข้าราชการครูฯ สายงานบริหารการศึกษา (สำหรับสำนักงาน กศน.)
78
คู่มือการประเมินข้าราชการครูฯ สายงานบริหารการศึกษา (สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา)
คู่มือการประเมินข้าราชการครูฯ สายงานบริหารการศึกษา (สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา)
89
แบบเสนอขอรับการประเมิน ก.ค.ศ. 1
แบบเสนอขอรับการประเมิน ก.ค.ศ. 1
138
แบบเสนอขอรับการประเมิน ก.ค.ศ. 1-1
แบบเสนอขอรับการประเมิน ก.ค.ศ. 1-1
120
แบบรายงานเพื่อขอรับการประเมิน ก.ค.ศ.2
แบบรายงานเพื่อขอรับการประเมิน ก.ค.ศ.2
105
แบบรายงานเพื่อขอรับการประเมิน ชำนาญการ (ก.ค.ศ.3) สายงานการสอน
แบบรายงานเพื่อขอรับการประเมิน ชำนาญการ (ก.ค.ศ.3) สายงานการสอน
145
แบบรายงานเพื่อขอรับการประเมิน ชำนาญการ (ก.ค.ศ.3) สายงานบริหารสถานศึกษา
แบบรายงานเพื่อขอรับการประเมิน ชำนาญการ (ก.ค.ศ.3) สายงานบริหารสถานศึกษา
117
แบบรายงานเพื่อขอรับการประเมิน ชำนาญการ (ก.ค.ศ.3) สายงานนิเทศการศึกษา
แบบรายงานเพื่อขอรับการประเมิน ชำนาญการ (ก.ค.ศ.3) สายงานนิเทศการศึกษา
81
แบบรายงานเพื่อขอรับการประเมิน ชำนาญการพิเศษขึ้นไป (แบบ ก.ค.ศ. 3-1)
แบบรายงานเพื่อขอรับการประเมิน ชำนาญการพิเศษขึ้นไป (แบบ ก.ค.ศ. 3-1)
160
แบบรายงานเพื่อขอรับการประเมิน ชำนาญการพิเศษขึ้นไป (แบบ ก.ค.ศ. 3-2)
แบบรายงานเพื่อขอรับการประเมิน ชำนาญการพิเศษขึ้นไป (แบบ ก.ค.ศ. 3-2)
110
แบบรายงานเพื่อขอรับการประเมิน ชำนาญการพิเศษขึ้นไป (แบบ ก.ค.ศ. 3-3)
แบบรายงานเพื่อขอรับการประเมิน ชำนาญการพิเศษขึ้นไป (แบบ ก.ค.ศ. 3-3)
119

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา