การบริการ

รายการเอกสาร

การบริการ

การบริการบุคลากร

เอกสารแบบฟอร์ม
รายการเอกสาร หน่วยงาน ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง (รับรองเงินเดือน รับรองการเป็นข้าราชการ รับรองสิทธิกับธนาคาร (Mou) กองบริหารทรัพยากรบุคคล
แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง (รับรองเงินเดือน รับรองการเป็นข้าราชการ รับรองสิทธิกับธนาคาร (Mou)
68
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน กองบริหารทรัพยากรบุคคล
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
63
แบบฟอร์มสถานที่พักที่สามารถติดต่อได้ระหว่างที่อยู่ต่างประเทศ กองบริหารทรัพยากรบุคคล
แบบฟอร์มสถานที่พักที่สามารถติดต่อได้ระหว่างที่อยู่ต่างประเทศ
36
แบบแสดงค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ กองบริหารทรัพยากรบุคคล
แบบแสดงค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ
43
แบบฟอร์มการมอบหมายงาน (กรณีเดินทางไปต่างประเทศ) กองบริหารทรัพยากรบุคคล
แบบฟอร์มการมอบหมายงาน (กรณีเดินทางไปต่างประเทศ)
45
แบบคำร้องขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ กองบริหารทรัพยากรบุคคล
แบบคำร้องขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ
66
แบบฟอร์มการมอบหมายงาน (กรณีลากิจ/ลาพักผ่อน หรือลาประเภทอื่นๆ) กองบริหารทรัพยากรบุคคล
แบบฟอร์มการมอบหมายงาน (กรณีลากิจ/ลาพักผ่อน หรือลาประเภทอื่นๆ)
53
แบบใบสมัครขอบรรพชาอุมสมบท กองบริหารทรัพยากรบุคคล
แบบใบสมัครขอบรรพชาอุมสมบท
48
แบบฟอร์มใบลาอุปสมบท กองบริหารทรัพยากรบุคคล
แบบฟอร์มใบลาอุปสมบท
37
แบบฟอร์มใบลาไปช่วยเหลือภรรยาที่คลอดบุตร กองบริหารทรัพยากรบุคคล
แบบฟอร์มใบลาไปช่วยเหลือภรรยาที่คลอดบุตร
72
แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง (ฉบับภาษาอังกฤษ) กองบริหารทรัพยากรบุคคล
แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง (ฉบับภาษาอังกฤษ)
84
แบบขอใช้รถราชการ กองกลาง
แบบขอใช้รถราชการ
141
เครื่องหมายของส่วนราชการ แบบสีและขาวดำ วิทยาลัยฯ (โลโก้ ai) ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
เครื่องหมายของส่วนราชการ แบบสีและขาวดำ วิทยาลัยฯ (โลโก้ ai)เครื่องหมายของส่วนราชการ แบบสีและขาวดำ วิทยาลัยฯ (โลโก้ ai)
179
เครื่องหมายของส่วนราชการแบบสีและขาวดำ 3 คณะ (โลโก้ ai) ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
เครื่องหมายของส่วนราชการแบบสีและขาวดำ 3 คณะ (โลโก้ ai)เครื่องหมายของส่วนราชการแบบสีและขาวดำ 3 คณะ (โลโก้ ai)
157
ตราและเครื่องหมายสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (โลโก้ ai) ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ตราและเครื่องหมายสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (โลโก้ ai)ตราและเครื่องหมายสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (โลโก้ ai)
224

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา