การบริการ

รายการเอกสาร

การบริการ

การบริการบุคลากร

เอกสารแบบฟอร์ม
รายการเอกสาร หน่วยงาน ดาวน์โหลด
คู่มือการใช้งานตราและเครื่องหมายสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
คู่มือการใช้งานตราและเครื่องหมายสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
118
แบบฟอร์มขอใช้งานระบบสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
Reference : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
แบบฟอร์มขอใช้งานระบบสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
351
แบบขอใช้ระบบบริหารการศึกษา ระดับปริญญาตรี
Reference : แบบฟอร์มขอใช้งานระบบบริหารการศึกษา ระดับปริญญาตรี
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
แบบขอใช้ระบบบริหารการศึกษา ระดับปริญญาตรี
306
แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลบนเว็บไซต์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
Reference : แบบฟอร์มลงเว็บไซต์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลบนเว็บไซต์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลบนเว็บไซต์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
272
แบบฟอร์มขอใช้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (@bpi.ac.th)
Reference : แบบฟอร์มขอใช้เมลองค์กร
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
แบบฟอร์มขอใช้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (@bpi.ac.th)
303
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตำแหน่งผู้สอน ครูและอาจารย์)
Reference : กองบริหารทรัพยากรบุคคล
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตำแหน่งผู้สอน ครูและอาจารย์)
462
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2)
Reference : กองบริหารทรัพยากรบุคคล
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2)
289
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ
Reference : กองบริหารทรัพยากรบุคคล
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ
141
แบบฟอร์มขอใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
Reference : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
แบบฟอร์มขอใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
267
แบบฟอร์มขอใช้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลาง เพื่อการสื่อสารของหน่วยภาครัฐ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (bpi.mail.go.th)
Reference : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
แบบฟอร์มขอใช้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลาง เพื่อการสื่อสารของหน่วยภาครัฐ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (bpi.mail.go.th)
152
แบบขอยืมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง และอุปกรณ์อื่นๆ
Reference : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
แบบขอยืมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง และอุปกรณ์อื่นๆ
179
แบบฟอร์มเบิกวัสดุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
Reference : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
แบบฟอร์มเบิกวัสดุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
146
แบบขอส่งคืนวัสดุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
Reference : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
แบบขอส่งคืนวัสดุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
113
แบบแจ้งซ่อมวัสดุ ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ
Reference : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
แบบแจ้งซ่อมวัสดุ ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ
158
แบบสำรวจห้องสมุดเครือข่ายสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย ฝ่ายหอสมุดกลาง
แบบสำรวจห้องสมุดเครือข่ายสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
171

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา