สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567

20 มิ.ย. 2567
142
สถานที่ : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
เวลา : 09.30 น.

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567

 

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. ดร.นิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 ณ อาคารเรียนภาควิชาศึกษาทั่วไป วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยมีผู้เชี่ยวชาญ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

 

ในปีการศึกษา 2567 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้รับมอบทุนการศึกษาจากผู้มีอุปการคุณ เพื่อนำทุนการศึกษามอบให้แก่นักศึกษา 3 คณะ จำนวน 216 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,188,120 บาท

(สองล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ดังนี้

1) ทุนคุณอิสระ ขาวละเอียด ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหารอาวุโสบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

จำนวน 240,000 บาท

2) ทุน ดร.นฤมล ธรรมวัฒนะ ผู้จัดการตลาดยิ่งเจริญ จำนวน 100,000 บาท

3) ทุน ดร.นิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จำนวน 90,000 บาท

4) ทุนผู้เชี่ยวชาญ ทุนผู้บริหาร ทุนคณาจารย์ และทุนผู้มีอุปการคุณ จำนวน 442,500 บาท

5) ทุนเรียนดี ทุนศิลปะเด่น ทุนคีตศิลป์ไทย ทุนจังหวัดชายแดนใต้ ทุนผู้ด้อยโอกาส จำนวน 1,315,620 บาท 

 

จากนั้น เวลา 09.30 น. ได้จัดพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ ณ อาคารเรียนอาคารเรียนภาควิชาศึกษาทั่วไป วิทยาลัยนาฏศิลป โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์ ศิลปินแห่งชาติ เป็นประธานผู้ประกอบพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์

 

พิธีไหว้ครูดุริยางคศิลป์ ณ อาคารคณะศิลปศึกษา ชั้น 4 ห้อง 405 โดยมี ดร.สิริชัยชาญ ฟักจำรูญ ศิลปินแห่งชาติ เป็นประธานผู้ประกอบพิธีไหว้ครูดุริยางคศิลป์

 

พิธีไหว้ครูทัศนศิลป์ ณ อาคารคณะศิลปวิจิตร ห้องประชุม 1 โดยมีอาจารย์สาคร โสภา ผู้เชี่ยวชาญด้านทัศนศิลป์ เป็นประธานผู้ประกอบพิธีไหว้ครูทัศนศิลป์

 

 

 

 

ไฟล์แนบ

รูปภาพกิจกรรม

1.jpg
IMG_3966.jpg
IMG_3728.jpg
IMG_3738.jpg
IMG_3750.jpg
IMG_3753.jpg
IMG_4059.jpg
IMG_4120.jpg
IMG_4061.jpg
IMG_4030.jpg
IMG_3748.jpg
IMG_3700.jpg
HT4A8450_0.jpg
HT4A8468_0.jpg
HT4A8318_0.jpg
HT4A8342_0.jpg

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา