การป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
รายการเอกสาร ประจำปี ดาวน์โหลด
วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการนำผลวิเคราะห์สู่การปฏิบัติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
Reference : วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม
2567
วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการนำผลวิเคราะห์สู่การปฏิบัติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
89
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
Reference : ประกาศสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
2567
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
289
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
2566
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
407
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2566
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
366
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2564
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2564
2565
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2564
77
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
คำสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ประจำของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
2563
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
42
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยการดำเนินงานด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. 2563
2563
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
25
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
2563
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
29
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
2563
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
25
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
2564
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
28

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา