การบริการ

ข่าวสารและประกาศ

การบริการ

การบริการนักศึกษา

ข่าวนักศึกษา
  • ประกาศผลการตัดสินการประกวดภาพยนต์สั้นภายใต้หัวข้อ "การรณรงค์และป้องกันการสูบบุหรี่ในสถานศึกษา" ปีการศึกษา 2566
    ประกาศผลการตัดสินการประกวดภาพยนต์สั้นภายใต้หัวข้อ "การรณรงค์และป้องกันการสูบบุหรี่ในสถานศึกษา" ปีการศึกษา 2566

    ผลการตัดสินการประกวดภาพยนต์สั้นภายใต้หัวข้อ "การรณรงค์และป้องกันการสูบบุหรี่ในสถานศึกษา" ปีการศึกษา 2566

    24 ก.พ. 2567
ประกาศการประกวดภาพยนต์สั้นภายใต้หัวข้อ "การรณรงค์และป้องกันการสูบบุหรี่ในสถานศึกษา"

ประกาศการประกวดภาพยนต์สั้นภายใต้หัวข้อ "การรณรงค์และป้องกันการสูบบุหรี่ในสถานศึกษา"

16 ม.ค. 2567
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

13 ก.ค. 2566
คู่มือนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566

24 พ.ค. 2566
ปฏิทินการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566

24 เม.ย. 2566
หลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566

19 เม.ย. 2566
การงดเว้นไม่ต้องสำรองจ่ายค่าบำรุงการศึกษาและค่าลงทะเบียน สำหรับนักศึกษากู้ยืมเงินกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง การงดเว้นไม่ต้องสำรองจ่ายค่าบำรุงการศึกษาและค่าลงทะเบียน สำหรับนักศึกษากู้ยืมเงินกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

7 มี.ค. 2566

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา