การป้องกันการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

รายการเอกสาร ประจำปี ดาวน์โหลด
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ 2567
Reference : การประเมินความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ 2567
2567
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ 2567
157
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
Reference : แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
2567
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
140
รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบที่ 2)
รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบที่ 2)
2566
รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบที่ 2)
313
แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2566
แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
292
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2566
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
234
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2565
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
191
ความเสี่ยงการทุจริต และการป้องกันควบคุม
ความเสี่ยงการทุจริต และการป้องกันควบคุม
2564
ความเสี่ยงการทุจริต และการป้องกันควบคุม
235
แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2563
แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
252
ความเสี่ยงการทุจริต และการป้องกันควบคุม
ความเสี่ยงการทุจริต และการป้องกันควบคุม
2563
ความเสี่ยงการทุจริต และการป้องกันควบคุม
179

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา