การบริหารเงินงบประมาณ

รายการเอกสาร ดาวน์โหลด
แผนการจัดสรรงบดำเนินงานของสำนักงานอธิการบดี งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งวดที่ 2
แผนการจัดสรรงบดำเนินงานของสำนักงานอธิการบดี งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งวดที่ 2
29
แนวทางการติดตามและรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2566 ไปพลางก่อนและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานอธิการบดี
แนวทางการติดตามและรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2566 ไปพลางก่อนและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานอธิการบดี
20
แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืื้นฐาน (ฉบับปรับปรุง)
แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืื้นฐาน (ฉบับปรับปรุง)
34
แผนการจัดสรรงบดำเนินงานของสำนักงานอธิการบดี งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน งวดที่ 1
แผนการจัดสรรงบดำเนินงานของสำนักงานอธิการบดี งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน งวดที่ 1
15
แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อนและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อนและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
16
ข้อมูลจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 2 ให้สำนักงานอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ข้อมูลจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 2 ให้สำนักงานอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
241
ข้อมูลจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 2 ให้หน่วยงานในสังกัดฯ ทั้ง 19 แห่ง
ข้อมูลจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 2 ให้หน่วยงานในสังกัดฯ ทั้ง 19 แห่ง
224
การจัดสรรงบประมาณงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
การจัดสรรงบประมาณงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
192
การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขัั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของภาคเรียนที่ 2/2565
การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขัั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของภาคเรียนที่ 2/2565
138
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งวดที่ 1 ของสำนักงานอธิการบดี
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งวดที่ 1 ของสำนักงานอธิการบดี
124
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 1 ของหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 1 ของหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
89
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
99
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
90
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
Reference : งบประมาณประจำปี 2564
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
22
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
Reference : งบประมาณประจำปี 2563
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
10

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา