ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องแสกนเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 ก.ค. 2567
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมบำรุงรถตู้โดยสาร ยี่ห้อนิสสัน หมายเลขทะเบียน นค-5308 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เลขที่โครงการ 67079101218

15 ก.ค. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมบำรุงรถตู้โดยสาร ยี่ห้อนิสสัน หมายเลขทะเบียน นค-5308 นฐ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ชนะ บริษัท บิซ พีเค จำกัด

15 ก.ค. 2567
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

12 ก.ค. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 4,800.00 บาท

10 ก.ค. 2567
ข้อมูลสารสำคัญในสัญญาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เลขที่โครงการ 67079232589

10 ก.ค. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ร้านวรรณนิษาพาณิช โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 23,160.00 บาท

10 ก.ค. 2567
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9 ก.ค. 2567
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาบันทึกและตัดต่อวิดีโอการประกวดนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ แห่งชาติ ครั้งที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9 ก.ค. 2567
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบันทึกและตัดต่อวิดีโอ การประกวดนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ แห่งชาติ ครั้งที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9 ก.ค. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำ และรื้อถอนเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เอสดับบลิวที 67 จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 12,840.00 บาท

9 ก.ค. 2567
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างพิมพ์เกียรติบัตรงานโครงการประกวดนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ แห่งชาติ ครั้งที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9 ก.ค. 2567
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์เกียรติบัตรงานโครงการประกวดนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ แห่งชาติ ครั้งที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9 ก.ค. 2567
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างทำป้ายไวนิลและป้ายรางวัลงานโครงการประกวดนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ แห่งชาติ ครั้งที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8 ก.ค. 2567
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลและป้ายรางวัลงานโครงการประกวดนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ แห่งชาติ ครั้งที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8 ก.ค. 2567

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา