การป้องกันการทุจริต

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (กิจกรรม)

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (กิจกรรม)
 วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่จัดกิจกรรมโครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างภูมิคุ้มกันการทุจริตก่อนวัยทำงานให้กับนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 4
วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่จัดกิจกรรมโครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างภูมิคุ้มกันการทุจริตก่อนวัยทำงานให้กับนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 4

15 มี.ค. 2565
 ผู้บริหารเข้าร่วมโครงการเข้าถึงเข้าใจคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ผู้บริหารเข้าร่วมโครงการเข้าถึงเข้าใจคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

9 มี.ค. 2565
 โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2564 "โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา"โดย ผศ.จุลชาติ อรัณยะนาค รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ศาลายา)

21 พ.ค. 2564
 สัมมนาเชิงปฏิบัติการแนะนำแนวทาง และการวิพากษ์หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยช่างศิลป
สัมมนาเชิงปฏิบัติการแนะนำแนวทาง และการวิพากษ์หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยช่างศิลป

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยกองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัยจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนะนำแนวทาง และการวิพากษ์หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงวิทยาลัยช่างศิลป เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี (ศาลายา) โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อให้ได้หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

21 พ.ค. 2564

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา