การบริการ

ขั้นตอนการให้บริการ

การบริการ

การบริการบุคคลภายนอก

ขั้นตอนการให้บริการ
รายการเอกสาร ดาวน์โหลด
คู่มือการให้บริการสำหรับผู้มารับบริการ/ผู้มาติดต่อของศูนย์รักษ์ศิลป์
คู่มือการให้บริการสำหรับผู้มารับบริการ/ผู้มาติดต่อของศูนย์รักษ์ศิลป์
40
ขั้นตอนการประเมินบุคคลและผลงาน สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ
ขั้นตอนการประเมินบุคคลและผลงาน สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ
39
คู่มือการให้บริการหอสมุดกลาง
คู่มือการให้บริการหอสมุดกลาง
30
แนวทางการจัดทำผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)
แนวทางการจัดทำผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)
29
ขั้นตอนการให้บริการการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม
ขั้นตอนการให้บริการการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม
40
ขั้นตอนการสมัครสมาชิกบนเว็บไซต์ศูนย์รักษ์ศิลป์
ขั้นตอนการสมัครสมาชิกบนเว็บไซต์ศูนย์รักษ์ศิลป์
25
ขั้นตอนการสืบค้นข้อมูลบนเว็บไซต์ศูนย์รักษ์ศิลป์
ขั้นตอนการสืบค้นข้อมูลบนเว็บไซต์ศูนย์รักษ์ศิลป์
30
ขั้นตอนการจัดหาพัสดุ (จัดซื้อ/จัดจ้าง/การเช่า)
ขั้นตอนการจัดหาพัสดุ (จัดซื้อ/จัดจ้าง/การเช่า)
33

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา