การบริการ

ขั้นตอนการให้บริการ

การบริการ

การบริการบุคคลภายนอก

ขั้นตอนการให้บริการ
รายการเอกสาร ดาวน์โหลด
คู่มือการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
Reference : สำนักงานอธิการบดี
คู่มือการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
269
ขั้นตอนการยื่นขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
Reference : bpi.ac.th
ขั้นตอนการยื่นขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
270
คู่มือการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
Reference : bpi.ac.th
คู่มือการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
190
คู่มือการให้บริการสำหรับผู้มารับบริการ/ผู้มาติดต่อของศูนย์รักษ์ศิลป์
คู่มือการให้บริการสำหรับผู้มารับบริการ/ผู้มาติดต่อของศูนย์รักษ์ศิลป์
378
ขั้นตอนการประเมินบุคคลและผลงาน สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ
ขั้นตอนการประเมินบุคคลและผลงาน สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ
260
คู่มือการให้บริการหอสมุดกลาง
คู่มือการให้บริการหอสมุดกลาง
174
แนวทางการจัดทำผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)
แนวทางการจัดทำผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)
556
ขั้นตอนการให้บริการการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม
ขั้นตอนการให้บริการการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม
396
ขั้นตอนการสมัครสมาชิกบนเว็บไซต์ศูนย์รักษ์ศิลป์
ขั้นตอนการสมัครสมาชิกบนเว็บไซต์ศูนย์รักษ์ศิลป์
176
ขั้นตอนการสืบค้นข้อมูลบนเว็บไซต์ศูนย์รักษ์ศิลป์
ขั้นตอนการสืบค้นข้อมูลบนเว็บไซต์ศูนย์รักษ์ศิลป์
193
ขั้นตอนการจัดหาพัสดุ (จัดซื้อ/จัดจ้าง/การเช่า)
ขั้นตอนการจัดหาพัสดุ (จัดซื้อ/จัดจ้าง/การเช่า)
304

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา