การป้องกันการทุจริต

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
รายการเอกสาร ดาวน์โหลด
กฎหมายในการปฏิบัติราชการ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและการรักษาความลับของทางราชการ
Reference : กฎหมายในการปฏิบัติราชการ
กฎหมายในการปฏิบัติราชการ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและการรักษาความลับของทางราชการ
213
คู่มือการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
Reference : คู่มือรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
คู่มือการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
275
กระบวนการยกร่าง ทบทวน แก้ไข และปรับปรุงกฎหมาย
กระบวนการยกร่าง ทบทวน แก้ไข และปรับปรุงกฎหมาย
71
การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
86
ระบบกลไกในการตรวจสอบนิติกรรม/สัญญา
ระบบกลไกในการตรวจสอบนิติกรรม/สัญญา
70

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา