สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ร่วมประชุมชี้แจงการตรวจสอบการดำเนินการจัดการศึกษาของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566)

17 มิ.ย. 2567
141
สถานที่ : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
เวลา : 09.30 น.

วันที่ 17 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น.

ผศ.ดร.ประวีนา  เอี่ยมยี่สุ่น รองอธิการบดีฯ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ภูริ  วงศ์วิเชียร ผศ.ดร.จริยา  ตะลังวิทย์ และดร.ปรเมศวร์  พืชผักหวาน เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการตรวจสอบการดำเนินการจัดการศึกษาของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) กับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจาก อว. จำนวน 2 ท่าน คือ ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล ว่องวาณิช และนางสาวนุชนภา รื่นอบเชย เป็นผู้ให้คำแนะนำในการดำเนินการจัดทำข้อมูลประกอบการตรวจสอบการศึกษาการดำเนินการจัดการศึกษาของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566)

ไฟล์แนบ

รูปภาพกิจกรรม

S__37822513.jpg
FE537765-4F25-4AFC-B9D6-B95E872A6582.png
DE9CF182-E63C-4FFC-A931-64B0C881C22D.png
DB9118B8-E645-4EED-886A-81083DA6F2B2.png
3DFF0DAD-0504-4825-9F09-9642DBE98EDC.png

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา