สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
เว็บไซต์สำหรับผู้สนใจศึกษาเกี่ยวกับนาฏศิลป์ดุริยางคศิลป์คีตศิลป์และทัศนศิลป์ทั้งไทยและต่างประเทศ

ศิษย์เก่า

พิศมัย วิไลศักดิ์
วิทยาลัยนาฎศิลป
2502
มยุรา เศวตศิลา
วิทยาลัยนาฎศิลป
2520
สายสวรรค์ ขยันยิ่ง
วิทยาลันนาฎศิลปเชียงใหม่
2532
จักรวาร เสาธงยุติธรรม
วิทยาลัยนาฎศิลป
2533
อรอนงค์ ปัญญาวงศ์
วิทยาลันนาฎศิลปเชียงใหม่
2534
วรนุช ภิรมย์ภักดี
วิทยาลัยนาฎศิลป
2535
ธนพร แวกประยูร
วิทยาลัยนาฎศิลป
2538
สุดารัตน์ บุตรพรม
วิทยาลันนาฎศิลปกาฬสินธุ์
2541
ธนัญชัย เฮี้ยนชาศรี
คณะศิลปศึกษา
2552
เกษม ศรีสมบูรณ์
คณะศิลปศึกษา
2557
อินทิรา แดงจำรูญ
วิทยาลัยนาฏศิลป
ทิสานาฏ ศรศึก
วิทยาลัยนาฎศิลป
2558
นภัสกร มิตรธีรโรจน์
คณะศิลปนาฎดุริยางค์
2561
ธนวรรธน์ วรรธนะภูติ
วิทยาลัยช่างศิลป

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา