ข่าวสารและประกาศ

ข่าวนักศึกษา

ข่าวนักศึกษา

 ประกาศผลการตัดสินการประกวดภาพยนต์สั้นภายใต้หัวข้อ "การรณรงค์และป้องกันการสูบบุหรี่ในสถานศึกษา" ปีการศึกษา 2566
ประกาศผลการตัดสินการประกวดภาพยนต์สั้นภายใต้หัวข้อ "การรณรงค์และป้องกันการสูบบุหรี่ในสถานศึกษา" ปีการศึกษา 2566

ผลการตัดสินการประกวดภาพยนต์สั้นภายใต้หัวข้อ "การรณรงค์และป้องกันการสูบบุหรี่ในสถานศึกษา" ปีการศึกษา 2566

24 ก.พ. 2567
 ประกาศการประกวดภาพยนต์สั้นภายใต้หัวข้อ "การรณรงค์และป้องกันการสูบบุหรี่ในสถานศึกษา"
ประกาศการประกวดภาพยนต์สั้นภายใต้หัวข้อ "การรณรงค์และป้องกันการสูบบุหรี่ในสถานศึกษา"

ประกาศการประกวดภาพยนต์สั้นภายใต้หัวข้อ "การรณรงค์และป้องกันการสูบบุหรี่ในสถานศึกษา"

16 ม.ค. 2567
 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

13 ก.ค. 2566
 คู่มือนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566
คู่มือนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566

24 พ.ค. 2566
 ปฏิทินการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566
ปฏิทินการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566

24 เม.ย. 2566
 หลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566
หลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566

19 เม.ย. 2566
 การงดเว้นไม่ต้องสำรองจ่ายค่าบำรุงการศึกษาและค่าลงทะเบียน สำหรับนักศึกษากู้ยืมเงินกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
การงดเว้นไม่ต้องสำรองจ่ายค่าบำรุงการศึกษาและค่าลงทะเบียน สำหรับนักศึกษากู้ยืมเงินกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง การงดเว้นไม่ต้องสำรองจ่ายค่าบำรุงการศึกษาและค่าลงทะเบียน สำหรับนักศึกษากู้ยืมเงินกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

7 มี.ค. 2566
 ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ปีการศึกษา 2565
ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ปีการศึกษา 2565

9 ก.พ. 2566
 คู่มือนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565
คู่มือนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565

คู่มือนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประปีการศึกษา 2565

14 พ.ย. 2565
 ปฏิทินการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565
ปฏิทินการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565

19 พ.ค. 2565

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา