การบริหารเงินงบประมาณ

รายการเอกสาร ดาวน์โหลด
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
11
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
7
รายงานการประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
รายงานการประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
2
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
Reference : งบประมาณประจำปี 2563
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
4
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
Reference : งบประมาณประจำปี 2562
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา