การบริการ

การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

การบริการ

การบริการบุคลากร

การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
รายการเอกสาร ดาวน์โหลด
แนวการเขียนเอกสารประกอบผลงานสร้างสรรค์ (ฉบับปรับปรุง 2567) เพื่อขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
แนวการเขียนเอกสารประกอบผลงานสร้างสรรค์ (ฉบับปรับปรุง 2567) เพื่อขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
94
คู่มือการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)
คู่มือการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)
103
คู่มือการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ.2566
คู่มือการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ.2566
128
ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำหรับตำแหน่งครูที่มีวิทยฐานะให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือรองศาสตราจารย์ พ.ศ.2566
ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำหรับตำแหน่งครูที่มีวิทยฐานะให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือรองศาสตราจารย์ พ.ศ.2566
53
แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการทั่วไป ก.พ.ว.2
แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการทั่วไป ก.พ.ว.2
148
แบบประเมินผลงานสร้างสรรค์ฉบับสมบูรณ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
แบบประเมินผลงานสร้างสรรค์ฉบับสมบูรณ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
106
ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2565
ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2565
173
ผังขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ผังขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
149
แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ก.พ.ว.1
แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ก.พ.ว.1
112
แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการเฉพาะด้าน (แบบร้อยละ) ก.พ.ว. 2
แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการเฉพาะด้าน (แบบร้อยละ) ก.พ.ว. 2
55
แบบรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ก.พ.ว.3
แบบรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ก.พ.ว.3
67
แบบประเมินผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
แบบประเมินผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
78
แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้าน ก.พ.อ.06
แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้าน ก.พ.อ.06
59
แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการทั่วไป ก.พ.อ.03
แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการทั่วไป ก.พ.อ.03
72
แบบตรวจสอบคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ ก.พ.ว.4
แบบตรวจสอบคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ ก.พ.ว.4
64

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา