การบริการ

การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

การบริการ

การบริการบุคลากร

การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
รายการเอกสาร ดาวน์โหลด
แบบหนังสือนำส่งผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งฯ
แบบหนังสือนำส่งผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งฯ
56
แบบฟอร์มรับรองหนังสือสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
แบบฟอร์มรับรองหนังสือสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
53
แนวการเขียนเอกสารประกอบผลงานสร้างสรรค์เพื่อขอกำหนดตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
แนวการเขียนเอกสารประกอบผลงานสร้างสรรค์เพื่อขอกำหนดตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
190
ข้อบังคับสถาบันบัณพิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563
ข้อบังคับสถาบันบัณพิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563
169
ขั้นตอนการปฏิบัติงานวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
ขั้นตอนการปฏิบัติงานวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ขั้นตอนการปฏิบัติงานวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
176

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา