register
Apply for Study
Read more >
register
Alumni
Read more >
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

Read more >

News & Announcements

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เข้ารับทุนกองทุนนาฏดุริยางคศิลป์ไทย “มูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง”

26 พ.ค. 2565
Read more >
 • การประชุมถ่ายทอดแผนพัฒนาประสิทธิภาพ ระบบการกำกับ ติดตาม รายงาน ประเมินผล ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

  26 พ.ค. 2565
 • รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ สังกัด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ 2565

  25 พ.ค. 2565
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแน่ง และกำหนดวัน เวลา และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

  24 พ.ค. 2565
Read more
ปฏิทินการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565

19 พ.ค. 2565
Read more >
 • ประกาศเรื่องการอนุญาตให้บัณฑิตแต่งกายไม่ตรงกับเพศกำเนิดในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

  21 เม.ย. 2565
 • รายชื่อบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562-2563

  15 มี.ค. 2565
 • ขอแจ้งผู้สำเร็จการศึกษาที่ประสงค์ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

  11 ก.พ. 2565
Read more
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 พ.ค. 2565
Read more >
 • ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  20 พ.ค. 2565
 • ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

  20 พ.ค. 2565
 • ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งนิติกร และพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  5 พ.ค. 2565
Read more
วิทยาลัยช่างศิลป และคณะอาจารย์ วิทยาลัยฯ เข้าติดตั้งผลงานเพื่อแสดงนิทรรศการศิลปกรรม

25 พ.ค. 2565
Read more >
 • คณะศิลปนาฏดุริยางค์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา “มอบ ผ้า ตำราศิลป์”

  26 พ.ค. 2565
 • วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมสวดมนต์  สอนการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ ฝึกสมาทานศีล

  26 พ.ค. 2565
 • วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมพิธีคำนับครูภาคนาฏศิลป์ไทย

  26 พ.ค. 2565
Read more

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา