register
Apply for Study
Read more >
register
Alumni
Read more >
register
International Students
Read more >
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

Read more >

News & Announcements

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

4 ต.ค. 2566
Read more >
 • โครงการถอดบทเรียนการขับเคลื่อนงานด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม “21 ปี กระทรวงวัฒนธรรม นำคุณค่า พัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ”

  2 ต.ค. 2566
 • พิธีส่งมอบเครื่องแต่งกายละครไทย ชุดพระ-นาง ให้แก่พิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์วิทยาและศิลปะเอเชีย (HUMBOLDT FORUM ) ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

  29 ก.ย. 2566
 • ขอเชิญชมการแสดงโขน มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตอน “กุมภกรรณทดน้ำ”

  28 ก.ย. 2566
Read more
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

13 ก.ค. 2566
Read more >
 • คู่มือนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566

  24 พ.ค. 2566
 • ปฏิทินการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566

  24 เม.ย. 2566
 • หลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566

  19 เม.ย. 2566
Read more
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4 ต.ค. 2566
Read more >
 • ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  29 ก.ย. 2566
 • ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

  28 ก.ย. 2566
 • ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์การเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  27 ก.ย. 2566
Read more
วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 2 Portfolio)

2 ต.ค. 2566
Read more >
 • วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ในการประกวดเดี่ยวจะเข้ ระดับมัธยมศึกษา

  1 ต.ค. 2566
 • วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีที่ 3 ได้รับ รางวัลชนะเลิศการประกวดเดี่ยวจะเข้ ชิงรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

  1 ต.ค. 2566
 • วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ จัดการแสดงเผยแพร่ในงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2566

  1 ต.ค. 2566
Read more

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา