register
Apply for Study
Read more >
register
Alumni
Read more >
register
International Students
Read more >

News & Announcements

ข่าวประชาสัมพันธ์
ดร. นิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความงานวิจัย งานสร้างสรรค์ บทความวิชาการ เพื่อเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ

16 ก.ค. 2567
Read more >
 • สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดการแสดงในงานมหรสพสมโภช เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  13 ก.ค. 2567
 • ประกาศผลการคัดเลือกนักแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ การแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน พระจักราวตาร

  12 ก.ค. 2567
 • สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดการแสดงรำถวายพระพร ชุด เทพรังสฤษฎ์ จตุรพิธถวายพระพร ในพิธีเปิดงานมหรสพสมโภช เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  12 ก.ค. 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ เชิญชมการแสดง โขน เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน พระรามราชสุริยวงศ์ ณ บริเวณลานด้านหน้าพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา

17 ก.ค. 2567
Read more >
 • วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง จัดการแสดงนงานแสดงสินค้าไทย Top Thai Brand ณ โรงแรม Pan Pacific Sonargaon ประเทศบังคลาเทศ

  17 ก.ค. 2567
 • คณะศิลปนาฏดุริยางค์ จัดโครงการ VUCA Leadership เพื่อการพัฒนานักศึกษา

  17 ก.ค. 2567
 • วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง จัดการแสดงในงานรำบวงสรวงพระพรหม ณ​ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่

  17 ก.ค. 2567
Student News
ประกาศผลการตัดสินการประกวดภาพยนต์สั้นภายใต้หัวข้อ "การรณรงค์และป้องกันการสูบบุหรี่ในสถานศึกษา" ปีการศึกษา 2566

ผลการตัดสินการประกวดภาพยนต์สั้นภายใต้หัวข้อ "การรณรงค์และป้องกันการสูบบุหรี่ในสถานศึกษา" ปีการศึกษา 2566

24 ก.พ. 2567
Read more >
 • ประกาศการประกวดภาพยนต์สั้นภายใต้หัวข้อ "การรณรงค์และป้องกันการสูบบุหรี่ในสถานศึกษา"

  ประกาศการประกวดภาพยนต์สั้นภายใต้หัวข้อ "การรณรงค์และป้องกันการสูบบุหรี่ในสถานศึกษา"

  16 ม.ค. 2567
 • แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

  13 ก.ค. 2566
 • คู่มือนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566

  24 พ.ค. 2566
Procurement
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องแสกนเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 ก.ค. 2567
Read more >
 • ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมบำรุงรถตู้โดยสาร ยี่ห้อนิสสัน หมายเลขทะเบียน นค-5308 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  เลขที่โครงการ 67079101218

  15 ก.ค. 2567
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมบำรุงรถตู้โดยสาร ยี่ห้อนิสสัน หมายเลขทะเบียน นค-5308 นฐ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  ผู้ชนะ บริษัท บิซ พีเค จำกัด

  15 ก.ค. 2567
 • ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

  12 ก.ค. 2567

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา