ฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม

การจัดการองค์ความรู้ (KM)

การจัดการองค์ความรู้ (KM)
รายการเอกสาร ประจำปี ดาวน์โหลด
แนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน สำนักงานอธิการบดี 2564
แนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน สำนักงานอธิการบดี
11
วาดภาพเหมือนบุคคล ด้วยเทคนิคชาร์โคล 2564
วาดภาพเหมือนบุคคล ด้วยเทคนิคชาร์โคล
11
การวาดภาพต้นไม้ด้วยเทคนิคจิตรกรรมสีน้ำ 2564
การวาดภาพต้นไม้ด้วยเทคนิคจิตรกรรมสีน้ำ
7
เทคนิคการแต่งคeประพันธ์สำหรับใช้ในการแสดงของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 2564
เทคนิคการแต่งคeประพันธ์สำหรับใช้ในการแสดงของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
8
เทคนิคการเขียนสีน้ำจากรูปทรงเลขาคณิต 2562
เทคนิคการเขียนสีน้ำจากรูปทรงเลขาคณิต
3
เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบ STEAM Education เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนด้วย CDASP Model 2563
เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบ STEAM Education  เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนด้วย CDASP Model
3
เทคนิคการบรรเลงไวโอลินสำเนียงไทยของครูสุทิน ดวงเดือน 2563
เทคนิคการบรรเลงไวโอลินสำเนียงไทยของครูสุทิน ดวงเดือน
4
เทคนิคการสร้างผืนระนาดทุ้มให้มีคุณภาพเสียงตามวิธีการของนายสมาน อินอ่อน 2563
เทคนิคการสร้างผืนระนาดทุ้มให้มีคุณภาพเสียงตามวิธีการของนายสมาน อินอ่อน
4
เทคนิคการใช้วัสดุเหลือใช้มาสร้างสรรค์ผลงานเครื่องเคลือบดินเผา 2563
เทคนิคการใช้วัสดุเหลือใช้มาสร้างสรรค์ผลงานเครื่องเคลือบดินเผา
7
สัญลักษณ์ที่ทดแทนอารมณ์ ความรู้สึกโศกเศร้า จากการสูญเสียสิ่งอันเป็นที่รัก ในงานศิลปะร่วมสมัย 2563
สัญลักษณ์ที่ทดแทนอารมณ์ ความรู้สึกโศกเศร้า จากการสูญเสียสิ่งอันเป็นที่รัก ในงานศิลปะร่วมสมัย
4
เทคนิคการจดบันทึกท่ารำเพลงแม่บทเล็กโดยใช้ตุ๊กตาสัญลักษณ์ 2563
เทคนิคการจดบันทึกท่ารำเพลงแม่บทเล็กโดยใช้ตุ๊กตาสัญลักษณ์
2
ภาพพิมพ์เทคนิคจารเข็ม (Drypoint) ในกระบวนการของภาพพิมพ์ร่องลึก (Intaglio process) 2563
ภาพพิมพ์เทคนิคจารเข็ม (Drypoint) ในกระบวนการของภาพพิมพ์ร่องลึก (Intaglio process)
8
เทคนิคการเขียนสีไม้บนแผ่นไม้อัด 2563
เทคนิคการเขียนสีไม้บนแผ่นไม้อัด
4
เทคนิคการการทำสีจากดินและหิน (แบบโบราณในงานจิตรกรรมไทย) 2563
เทคนิคการการทำสีจากดินและหิน (แบบโบราณในงานจิตรกรรมไทย)
6
งอบน้ำเชี่ยวหัตถกรรมพื้นบ้านเล่าขานตำนานวิถีชีวิต 2563
งอบน้ำเชี่ยวหัตถกรรมพื้นบ้านเล่าขานตำนานวิถีชีวิต
6

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา