ฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม

วิทยานิพนธ์

วิทยานิพนธ์
รายการเอกสาร ประจำปี ดาวน์โหลด
เจิง พ่อครูมานพ ยาระณะ // ทรรศนะ ภาคอัมพร
Reference : 2022-06-01
2564
เจิง พ่อครูมานพ ยาระณะ // ทรรศนะ ภาคอัมพร
6
คุณลักษณะของพระเอกหมอลำเรื่องต่อกลอนทำนองขอนแก่น // สันติ ยศสมบัติ 2564
คุณลักษณะของพระเอกหมอลำเรื่องต่อกลอนทำนองขอนแก่น // สันติ ยศสมบัติ
4
เพลงขับร้องสำหรับเด็กของนายฉันท์ ขำวิไล // นพัชรฐา ลิ่มหลัก 2565
เพลงขับร้องสำหรับเด็กของนายฉันท์ ขำวิไล // นพัชรฐา ลิ่มหลัก
13
ดนตรีและการขับร้องประกอบการแสดงโขนพระราชทาน ชุด ศึกมัยราพณ์ // ลัดดาวัลย์ โพธิวงษ์ 2564
ดนตรีและการขับร้องประกอบการแสดงโขนพระราชทาน ชุด ศึกมัยราพณ์  // ลัดดาวัลย์ โพธิวงษ์
11
การขับร้องประกอบการแสดงละคร เรื่อง มโนห์รา // อรอนงค์ จตุภัทรพร 2564
การขับร้องประกอบการแสดงละคร เรื่อง มโนห์รา // อรอนงค์ จตุภัทรพร
16
เพลงทับกับการเชิดรูปฤาษี รูปพระอิศวร รูปปรายหน้าบทคณะหนังสุม ศ.ประทุม จังหวัดนครศรีธรรมราช // สุจิตตรา มินา 2564
เพลงทับกับการเชิดรูปฤาษี รูปพระอิศวร รูปปรายหน้าบทคณะหนังสุม ศ.ประทุม จังหวัดนครศรีธรรมราช // สุจิตตรา มินา
5
การดำเนินทำนองระนาดเอกเพลงเรื่องฉิ่งข้างประสานงาน ของครูศักดิ์ชัย ลัดดาอ่อน // ประวุฒิ อ่ำพุทรา 2564
การดำเนินทำนองระนาดเอกเพลงเรื่องฉิ่งข้างประสานงาน ของครูศักดิ์ชัย ลัดดาอ่อน // ประวุฒิ อ่ำพุทรา
9
โครงสร้างและกระบวนท่ารำโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนาง // ทรงเกียรติ แซ่ตั้ง 2564
โครงสร้างและกระบวนท่ารำโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนาง // ทรงเกียรติ แซ่ตั้ง
7
ลักษณะร่วมและเฉพาะของกระบวนท่ารำตรวจพลตัวพระในการแสดงโขนและละครใน // ปรมัตถ์ บุณยศิริ
Reference : 2022-06-01
2564
ลักษณะร่วมและเฉพาะของกระบวนท่ารำตรวจพลตัวพระในการแสดงโขนและละครใน // ปรมัตถ์ บุณยศิริ
11
ปี่พาทย์เสภาวังหน้า // ณหทัย สุขีลักษณ์ 2564
ปี่พาทย์เสภาวังหน้า // ณหทัย สุขีลักษณ์
12
ปรากฏการณ์ของวงปี่พาทย์พิธีในพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรง พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร // น้ำเพชร ฟักทอง 2564
ปรากฏการณ์ของวงปี่พาทย์พิธีในพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรง พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร // น้ำเพชร ฟักทอง
6
กลวิธีกระบวนรำเกี้ยวลักษณะพิเศษในละครรำ ละครพันทางเรื่องพระลอ // พิมพ์ตะวัน ศรีสาคร 2564
กลวิธีกระบวนรำเกี้ยวลักษณะพิเศษในละครรำ ละครพันทางเรื่องพระลอ // พิมพ์ตะวัน ศรีสาคร
10
กลวิธีการเล่นกระตั้วแทงเสือ // อชิระ ทิศาภาคย์
Reference : 2022-06-01
2564
กลวิธีการเล่นกระตั้วแทงเสือ // อชิระ ทิศาภาคย์
7

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา